Velkommen til Dykjær Sommerby

En skøn naturplet tæt ved vandet med dejlige udsigter og et godt rekreativt miljø.
 
Grundejerforeningen er stiftet i 1966 med alle sommerhusejere på Fjordvej 18-37 samt Dykjærvej 5 som medlem.
 
Det er foreningens formål at varetage ejernes interesser og forpligtelser og bidrage til et godt miljø - både i naturen og socialt.
 
Alle sommerhusejere, gæster og besøgende inviteres derfor til at respektere naturen og hinanden.
 
Vi håber, alle må nyde gode timer på Dykjær Sommerbys arealer.
 

Lidt om naturen

          
Dykjær skrænterne og deres vegetation er ganske specielle og interessante.
Skrænternes jordbund er meget forskellig og rummer både sand, ler, plastisk ler, kalkfattig og kalkrig jord. Derfor skrider skrænterrne ud med forskellig hastighed. Samtidig er de sydvendte skrænter meget soleksponerede og påvirkede af havets salt i forskellig grad. Der er således opstået et væld af forskellig levesteder med vidt forskellige livsbetingelser, og plantevæksten består derfor af eksperter i helt specielle levevilkår.
 
Kostnelliken er nok den mest specielle: Den findes kun helt ude på den yderste kant, før klinten falder i vandet. Her står den uden konkurrence - og trives godt.
 

Lidt om historien

 
Dykjær Sommerby blev etableret for næsten 50 år siden, da der blev mulighed for og råd til at etablere sig i sommerlandet. De første huse var mindre med færre faciliteter, men meget populære mål for familieferien ved strand og vand. Fiskebestanden var til gengæld større dengang, og der blev fisket flittigt fra joller og kyst.
Gennem årene er der foretaget kystsikring i form af høfder og etableret vej til stranden til udskiftning af den oprindelige trappe.
De enkelte parceller har skiftet karakter - nye huse er kommet til, andre er udvidet og bygget om - og nogle har fået en ny kulør.
Udsigt over fællesareal, strand og vand er dog helt den samme - og lige smuk!
 
Dykjær Sommerby | Fjordvej, 7130 Juelsminde